Rugăciune pentru familie
Rugăciune pentru familie

 
Dumnezeule, de la care provine orice paternitate în cer şi pe pământ, Tată care eşti iubire şi viaţă, fă ca harul tău să conducă gândurile şi faptele soţilor pentru binele familiilor proprii şi al tuturor familiilor din lume.
 
Fă ca tinerele generaţii să afle în familie un sprijin puternic pentru viaţa lor şi pentru maturizarea lor în iubire şi adevăr.
 
Fă ca iubirea, întărită de harul sacramentului Căsătoriei, să se arate mai puternică decât orice slăbiciune şi decât orice criză, prin care de multe ori trec familiile noastre.
 
În sfârşit, te implorăm, prin mijlocirea Sfintei Familii de la Nazaret, ca Biserica, în mijlocul tuturor popoarelor pământului, să-şi poată îndeplini misiunea ei în familie şi prin familie. Tu care eşti viaţa, adevărul şi iubirea, în unire cu Fiul tău şi cu Duhul Sfânt. Amin.
 
(Fer. Ioan Paul II-lea)
Cu recomandarea noastră pentru Anul Familiei!
 
Iaşi, 21 noiembrie 2010
Petru Gherghel, episcop de Iaşi

Parohia Sf. Ana - Lespezi