Anul Familiei

Multe sunt locurile unde se reuneşte famiia: la masă, la televizor, la iarbă verde... Timpul Adventului ne oferă posibilitatea de a ne aduna ca familie în jurul Coroanei de Advent. Adunaţi împreună, mama, tata şi copiii să învocă venirea lui Mesia. De fapt aceasta a fost şi...
  O, Fecioară preasfântă, regina şi mama noastră preaiubitoare, cu adâncă şi vie credinţă, familia noastră se consfinţeşte astăzi în mod solemn inimii tale neprihănite, ca să domneşti de-a pururi peste noi şi peste această casă.   Fii întotdeauna de faţă într...
  Dumnezeule, de la care provine orice paternitate în cer şi pe pământ, Tată care eşti iubire şi viaţă, fă ca harul tău să conducă gândurile şi faptele soţilor pentru binele familiilor proprii şi al tuturor familiilor din lume.   Fă ca tinerele generaţii să afle în...
Scrisoare pastorală Familia, legământ de iubire, leagănul vieţii şi sanctuarul iubirii   Către toţi preoţii, persoanele consacrate şi credincioşii diecezei noastre