Familia

        Familia este prima şi cea mai importantă cale de slujire a persoanei umane: este un drum comun, fiind în acelaşi timp deosebit, absolut unic, aşa cum fiecare om este unic; un drum de care fiinţa omenească nu se poate îndeparta. Într-adevar, ea vine în mod normal în lume în sânul unei familii; putem deci spune ca datoreaza acestei familii însusi faptul de a exista ca om. Când familia lipseste, în persoana care vine pe lume se creeaza o carenţa îngrijoratoare si dureroasă, care-i va marca apoi toata viaţa. Biserica se apleaca cu afectuoasă solicitudine asupra celor care traiesc o astfel de situaţie, căci ea cunoaste bine rolul fundamental pe care familia e chemată să-l îndeplinească.

 

Cf. Papa Ioan Paul al II-lea, Familiaris consortio, 2.

Anul Familiei

Multe sunt locurile unde se reuneşte famiia: la masă, la televizor, la iarbă verde... Timpul Adventului ne oferă posibilitatea de a ne aduna ca familie în jurul Coroanei de Advent. Adunaţi împreună, mama, tata şi copiii să învocă venirea lui Mesia. De fapt aceasta a fost şi...
  O, Fecioară preasfântă, regina şi mama noastră preaiubitoare, cu adâncă şi vie credinţă, familia noastră se consfinţeşte astăzi în mod solemn inimii tale neprihănite, ca să domneşti de-a pururi peste noi şi peste această casă.   Fii întotdeauna de faţă într...
  Dumnezeule, de la care provine orice paternitate în cer şi pe pământ, Tată care eşti iubire şi viaţă, fă ca harul tău să conducă gândurile şi faptele soţilor pentru binele familiilor proprii şi al tuturor familiilor din lume.   Fă ca tinerele generaţii să afle în...