Cinstitorii Maicii Domnului

Pe lângă luna Mai, această lună, Octombrie, în viaţa noastră de credinţă este închinată rugăciunilor către Sfânta Fecioară Maria prin intermediul Rozariului. Dacă o numim Maica lui Dumnezeu, Maica Bisericii, Tămăduitoarea bolnavilor, Scăparea păcătoşilor…v-aţi î...
1. 2.
Vreau să închidem pentru un moment puţinele sau multele cărţi pe care le-am citit sau studiat, să lăsăm la o parte toate ziarele sau revistele pe care l-am răsfoit şi deschidem o singură carte: Evanghelia. Aici ne întâlnim cu adevăratele modele de viaţa: cu Isus şi cu Maria....