Scout

          Scoutismul nu poate fi conceput fără a ne raporta la Dumnezeu: „Dacă vrei cu adevărat să parcurgi drumul tău spre succes, adică spre fericire, nu trebuie numai să eviţi să fii înşelat de şarlatanii antireligioşi, dar trebuie să dai un fundament religios vieţii tale” (Baden Powel). Scoutismul nu este un club sau un grup de agrement ci este o metodă educativă non formală, adică o propunere de viaţă, o orientare alternativă, care, prin tehnici şi metode care îi sunt proprii, vrea să îndrume tânărul la o maturitate umană bogată şi profundă şi să-l iniţieze prin experienţe pozitive şi valide.

Mai mult >>

Ministranți

        În Biserică sunt mai multe slujiri, însă un rol aparte îl ocupă ministrantul. El are privilegiul de a fi aproape de preot şi implicit de Cristos. Participarea ministrantului la Sfânta Liturghie nu este o simplă datorie, ci o mare onoare şi bucurie. Ministranţii nu trebuie doar să slujească la altar, ci să se şi comporte conform evangheliei în toate circumstanţele vieţii lor. Ei sunt martori ai lui Cristos oriunde merg, slujindu-l pe Mântuitorul în orice moment.

Mai mult >>

Cinstitorii Maicii Domnului

          Pietatea către Maica Domnului devine pentru credincioşi ocazie în a creşte în harul divin […]. Deoarece este imposibil de a o cinsti „pe cea plină de har” fără a cinsti în sine condiţia harului, adică prietenia cu Dumnezeu, comuniunea coabitarea cu el în Duhul Sfânt. Acest har divin angajează fiecare om şi îl redă conform imaginii de fiu al lui Dumnezeu. Biserica Catolică, bazându-se pe experienţa secolelor, recunoaşte în devoţiunea către Fecioara Maria un ajutor puternic în drumul către realitatea plinătăţii sale. Ea, femeia cea nouă, este alături de Cristos, Omul cel nou, în a cărui mistere se luminează misterul omului.

Papa Paul al VI-lea Marialis cultus.

Mai mult >>